Bao quy đầu

Chi phí cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền?

Cắt bao bao quy đầu thường được áp dụng trong trường hợp bao quy đầu dài, hoặc hẹp. Tuy nhiên nhiều người có nhu cầu cắt bao quy đầu vẫn còn băn khoăn, mơ hồ về chi phí cắt bao quy đầu. Vật chi phí cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền? Chi phíMore ...