Phụ khoa

Bỏ phá thai an toàn ở đâu Sài gòn

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết mỗi năm nước ta có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó gần 70% là học sinh, sinh viên do sự dễ dãi và thiếu hiểu biết về tình dục an toàn gây nên. Tuổi đời còn non trẻ, sựMore ...